Andra fiskevårdsinsatsen i Vegeån för Findus pengar

Nu är arbetet igång med den andra åtgärden i Vegeå för 2013

Den första åtgärden som gjordes i Örjabäcken i slutet av juli gick ut på att skapa lekplats och uppväxtområde.

Åtgärd nummer två -som snart är klar- handlar om att skapa vandringsväg för fisk via en gammal damm som tidigare stoppat fisk för vandring både upp- och nedströms. Detta är den största åtgärden av de tre som planerats under 2013, både ekonomiskt och vad gäller arbetsinsats. För att förstå vad som görs i fiskevårdsinsatser är det bäst att titta på kartan nedan:

dammen-vege01

Sträckorna

A= själva huvudfåran, Vegeån. Bredden är  vanligtvis fem-sju meter med en enstaka topp på runt femton meter.

Den delar sig vid Åbromölla till B som är en grävd och uträtad smal kanal över en åker. B leder ned i en gammal damm som varit kopplad till en kvarn.

E är en trevlig liten kort strömsträcka som rinner ut från dammen.

C är Möllebäcken som går upp till Billesholm.

Problemen (innan åtgärderna)

Uppvandrande fisk

Fisk som vandrar upp från havet tar till största delen huvudfåran (A). Den sträcker sig ända upp till Söderåsen förbi Kågeröd. Inga större problem (förutom att det finns en del betongkonstruktioner vid Kågeröd som stoppar fisken).

En del av den uppvandrande lekfisken försöker ta sig upp via sträcka (E) men stoppas av den höga fallhöjden och stoppet som består av plankor vid dammen. Detta är ett problem som försvinner med åtgärderna som beskrivs  nedan. Åtgärderna gör att en lång sträcka blir tillgänglig för öringlek och med rätt åtgärder kommer det medföra många nya öringar.

Alltså, uppvandringen fungerar ganska bra, förutom att Möllebäcken inte har någon uppvandring av lekfisk. Det gör att åtgärder i form av lekgrus och stenblock för uppväxtmiljöer har varit meningslösa innan åtgärderna som beskrivs nedan.

Nedvandrande fisk har följande problem:

Efter Åbromölla delar sig Vegeån i två delar, huvudfåran och en grävd kanal (B).

Eftersom vattnet har högre fart in i kanalen (B) så kommer en stor mängd utvandrande fisk bli fast i dammen. Vid utloppet till (E) finns en dammlucka med galler och plank som fungerar som stopp för utvandrande fisk.  De få fiskar som tar sig förbi luckan blir antingen stressade eller skadade av den stora fallhöjden ned i strömmen (cirka 2 meter).

Många fiskar blir offer för gäddor som trivs i dammens lugna och växtbemängda vatten och stressen över att inte komma ut och tvingas simma tillbaka längs kanalen för att hitta huvudfåran (A) -ibland flera gånger fram och tillbaka- gör att en del fiskar går förlorade. Jag är lite osäker på om jag minns rätt men det finns danska undersökningar på hur sådan stress påverkar öring och vad jag minns är att efter tre försök att ta sig ut har överlevnaden minskat märkbart bland öringarna. Men, ta detta med en nypa salt…

Särskilt vid lågvatten väljer fisk att gå in i kanalen (B) i stället för huvudfåran ut till havet (A).

Det rör sig om vuxen färdiglekt fisk som skall ut i havet för att äta upp sig inför nästa säsongs lek.

Även de så kallade smolten -vilka är utvandrande ungfisk som skall växa till sig i havet inför sin första lek- fastnar i dammen. Dessa smolt är i en storlek mellan 12-18 cm och har blivit smoltifierade vilket innebär att de ändrat sin kropp för att bli mer stryktålig. Om de blir kvar i ån några dagar förlorar de detta stadium och blir återigen känsliga för skador och stress. Eftersom många av dem går in i dammen och stoppas kan de räknas som förlorade. Det handlar om fisk som om ett till tre år skulle vandra tillbaka upp i Vegeån för att leka och lägga nya ägg.

Insatser som görs:

Lägga sten där (A) delas med (B) för att styra nedvandrande fisk till huvudfåran i första hand samt att minska mängden sediment (slam) som via kanalen hamnar i dammen.

Öppna dammluckan där dammen rinner ned i sträcka (E) för att skapa en naturlig ström genom dammen, från Möllebäcken och även från( B) ut till huvudfåran.

Bygga passage (i etapper för att utjämna höjdskillnaden) där dammen rinner ut via (E), där luckan sitter alltså. Det gör att fisk kan vandra upp direkt i dammen och vidare till Möllebäcken (C).

Anlägga fiskväg med grus och småblock i den nya fåran i dammen upp till Möllebäcken. Fiskvägen stenläggs för att inte slamma igen och för att bli uppväxtområde för öring.

Bygga passage (i etapper) där Möllebäcken sluter an till dammen.

Utöver detta förstärks dammvallen för att hindra ras och stoppa vattenläckage som riskerar skada fastigheterna vid dammen. Rensa dammen från sly samt skapa en vattenspegel vid sidan av fiskvägen (efter önskemål av markägare).

Karta över hur det ser ut nu efter åtgärder:

dammen-vege02

dammen-vege03

Här lite bilder på arbetet foto Fredrik Lundblad

Dammluckan tas bort

dammlucka tas bort

 
Efter lucköppning skapades en naturlig strömfåra genom slammet i dammendammlucka borta
 
Passage vid gamla dammluckan med minskning av fallhöjden

passage vid dammen

 
Sträckan (E) med ryggen åt passagen, här stoppades öringen av dammluckan. Foto Mikael Pertmann

E

 
Här den nya vandringsvägen genom dammen. När luckan öppnades grävdes en naturlig fåra ut av vattenströmmen. Sedan fasades kanterna av med grävare och sten lades för att förstärka vandringsvägen. Se hur mycket slam det är där det en gång i tiden var en 1,5 meter djup damm med bara vatten…

vandringsväg dammen

 
Här den övre fiskpassagen där Möllebäcken rinner ut i dammen. Syns även på bilden innan. Tidigare var där en betongmur som fungerade som vandringshinder vid lågvatten. Nu kan fiskarna ta sig upp- och nedströms utan problem.

fiskpassage mollebacken

 
Dammen hösten 2012. Då med mycket vatten, tänk er torrperioderna… Foto Mikael Pertmann

dammen

 
Maskiner är till hjälp. Och kul att köra…

maskiner

 
Märkt , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: