Etikettarkiv: findus

Fiskevård i Vege å

Vad är det som händer med fiskevårdsarbetet?

En sammanfattning om det arbete som sker med Findus donation

Arbetsgruppen som hanterar pengarna har haft tre möten under våren:
Möte 1. Ett inledande möte där arbetsgruppen presenterades för varandra. Beslut togs om att en fiskevårdsplan skall tas fram av konsult Fredrik Lundblad.

Möte 2. Länsstyrelsen höll en utbildning om de regler som gäller för fiskevård samt hur pengar kan sökas. Diverse ”problem” och hur de skall hanteras diskuterades. Som exempel att det inte räcker med markägares godkännande.

Möte 3. Fiskevårdsplan godkändes med diverse justeringar. Den offentliggörs senare. Beslut togs om tre insatser under 2013, Dessa kan inte presenteras förrän alla markägare informerats och all juridik är på plats.

5 maj har undersökningar skett vid Fälleberga kvarn för att ta reda på om framtida fiskevårdsinsatser kan fungera. Dammen vid Fälleberga är ju fylld med sediment (slam) och hindrar dessutom vandring av fisk.

Kul är att redan efter några timmar sågs öringar röra sig i den ”nya” fåran.

Här några bilder från arbetet: (foto Fredrik Lundblad)

Plankorna tas bort för att släppa på vatten.

Efter en stund kom den ”riktiga” grusbotten fram under allt slam.

Den nya vattennivån kommer minska påfrestningen på vallen.

För tjugo år sedan var dammen 1,5 meter djup.
Märkt , , , , , ,

1000000 kronor till fiskevård i min ”hemå”

Findus skänker en miljon till fiskevård i Vege å. Detta är nog den bästa julklappen en flugfiskare kan få

Under sommaren/hösten 2012 drabbades mitt klubbvatten Vege å av flera ”käftsmällar”. En sammanfattning ser ut så här:

9 augusti upptäcks att döda fiskar flyter i Vegeån. Orsaken är att Findus under ärtskörden inte klarat av att hantera avloppsmängderna och släppt ut orenat vatten. Detta gav syrebrist i ån och som lägst var syremängden 0,2 milligram per liter. Laxartad fisk kräver 9 milligram per liter för att överleva, övrig fisk runt 6 milligram per liter.

Findus gjorde stora insatser för att pumpa ut syrerikt vatten. Dock visar det sig att Findus vid ett flertal tillfällen släppt ut för höga mängder syrekrävande avfall, redan i juli släppte de ut tio gånger större mängder än överenskommet. Siffror på 4000 (upptäckta) döda fiskar nämns.

26 augusti upptäcks döda fiskar i Boserupsbäcken. Vad som orsakat detta utsläpp är oklart.

I början av september läcker dieselolja ut i Möllebäcken (troligen från ett lokalt charkföretag) och orsakar fiskdöd. Mängden av alifater och aromater är tusen gånger högre än riktvärdena, detta medför att småorganismerna dör. Livet i vattnet och på strandkanterna slås ut. Vid elfiske i slutet av oktober hittas få små öringar (som är magra) och enstaka stora öringar (som är runda). Maten är borta i bäcken så de stora öringarna äter upp de få små som finns kvar.

En arbetsgrupp av olika intressenter sattes samman i början av september med avsikt att skapa ett gemensamt krav på kompensation från Findus sida.
Efter diverse möten och telefonsamtal är det fantastiskt skönt att kunna berätta att Findus satsar en miljon kronor på fiskevårdande insatser i Vege å.
Under våren 2013 kommer en fiskevårdsplan tas fram som kommer styra hur pengarna skall användas. Det kan vara allt från rivande av hinder till utläggande av lekgrus. Mer om detta inom kort.

Jag kommer fortsätta som klubbens representant i arbetsgruppen vilket gläder mig.

Länk till Findus pressmeddelande

Sade jag God jul?

fiske-002

Märkt , , , , , , ,

Möte på klubben

I onsdags var det möte på en av mina klubbar

Jag var inbjuden för att presentera vad som sker med Vegeå framöver efter Findus utsläpp. Mer detaljer om detta om ett par veckor.

Andra glädjande saker var att klubben beslutat att bli ansluten till Sportfiskarna, att priset för medlemskap höjs från 350 till 500 kronor (för att kompensera för ökade utgifter för klubben) och att våra fiskevatten skall delas in i fiskevårdsområden där en liten grupp medlemmar har ansvar för varje del. Där skall medlemmarna ha koll på status och rapportera om utvecklingen för respektive område. Vi skall försöka få utbildning av någon av de fiskevårdskunniga klubben har kontakt med.

Jag tror det finns en intressant framtid för klubben, min förhoppning är att vi skall få ett av södra sveriges bättre öringvatten med en organisation som kan erbjuda både medlemmar och besökare ett fiske av toppklass i en relativt opåverkad miljö.

Vi får se vad 2013 har att erbjuda…

Märkt , , , , , , , , , , , ,

glädje och sorg

Findus är inte poppis just nu

Findus har förstört miljön i stora delar av mitt hemmavatten Vege Å:
http://hd.se/ledare/2012/08/28/ansvar-ar-mer-an-tillstand-och

http://hd.se/hitta/?q=findus

 

Märkt , , , , , , , , ,