Etikettarkiv: fiskevård

Fiskevård och nymffiske

Årets ”årensning” med klubben är i dag avklarad

Det innebär att vi gör fiskevård light och avslutar med gofika och grillad sponsrad korv.

Ett dussin klubbmedlemmar slöt upp och vi delade upp oss i två grupper. En anföll ett träd som fallit över ån och den andra gruppen rullade sten från kanterna av ån ut i strömmen. De senaste hundra åren har alla skånes strömmar haft samma utveckling, man har dragit in sten från strömfåran till kanterna för att kvarnar och annat skall få snabbare vattenflöde. Nu lägger vi tillbaka stenar för att skapa strömvirvlar åt lax och för att återskapa en ojämn strandkant för öringen.

Som vanligt avslutades hårt arbete med grillad korv och bästa bakverken från en av markägarna vi arrenderar fisket av.

Här film på dagens arbete.

 

Efter stenrullandet stannade jag vid en fin strömsträcka och lät en förtyngd nymf (husmask) rulla längs stenbotten. Jag fastnade i träd och nymfen krokade i botten. Svor över att jag glömt brynet när kroken blivit slö.

Efter att ha rollkastat tio gånger i kantem av en strömfåra (som skapats av ett nedfallet träd) kände jag en dragning och krokade i något som först var slött och sedan… …drog ut lina och rusade fram och tillbaka. Efter fem minuters drillande beslutade jag mig för att köra hårt och testa hur mycket press jag kan sätta med Stroft 0,14. Jag låste linan och lät fisken böja spöet. Det gick bra.

Fisken ville flera gånger ta vägen in bland nedfallna grenar och annat men vi vet ju alla vad som händer när tafsen går fast i sådant. Så jag pressade och gjorde som laxfiskare, jag snubblade uppströms och drog med mig fisken med spänt spö. (Ok, laxfiskare springer i och för sig nedströms när laxen dragit ut för mycket lina…)

Spöet var ett Loop Yellow Line klass 4.

3,2 kg regnbåge på tung nymf som imiterar husmask. Magen på regnbågen var full av … …husmaskar.

 kilo

Märkt , , , , , ,

Fiskevårdaren

Den som gör arbetet med fiskevårdsåtgärderna i Vegeån är Fredrik Lundblad

Fredrik är verksam i Bjuv och har ett aktiebolag med inriktning på fiskevårdsåtgärder. Han har gjort arbeten i bland annat Emån, Bäljane å och Rönne å.

Fredrik har ett stort kunnande om fiskevård och drivs av ett djupt engagemang för sina hemtrakters vattendrag.

Fredriks fiskevårdsracer

fredrik

Han går att finna på Facebook. Fiskevård i NV Skåne

Jag vill tacka Fredrik för det arbete han gjort med Fiskevårdsplan och arbete med att lägga sten och annat. Ser fram emot 2014 med nya planer och åtgärder.

Märkt , , , ,

Fiskevårdsåtgärd tre börjar vecka 38

Ja, nu är det snart dags för den tredje insatsen för Findus pengar

Planen var att göra tre åtgärder under 2013 och det verkar som de kommer bli färdiga enligt plan.

Den första var att placera ut lekgrus och uppväxtblock i Örjabäcken, den andra att åtgärda ett vandringshinder och en saknad förbindelse till en lekbäck. Den tredje -som snart drar igång- består av att placera ut en del lekgrus, förändra en nu monoton botten med utplacerade stenblock och troligen göra ett snabbrinnande stråk som gynnar laxen.

Sträckan är cirka hundra meter lång och börjar vid en gammal stenbro. Jag har fiskat där några gånger men när jag insåg att där bara fanns årsöringar slutade jag betrakta den sträckan som ett fiskevatten.

Här en bild från 2011 där en av mina döttrar (då åtta år) fiskar efter öring med en flymf på den sträckan. Notera mängden sten längs kanterna och hur få stenar det är i själva strömmen.

vege3_01

Sträckan har en god potential eftersom där är lagom fart på vattnet, det finns rätt mycket träd och elfiske visar på att laxen har börjat etablera sig där. Sträckan är den sista med någorlunda fallhöjd innan ån börjar bli mer lugnflytande och beväxt.

Problemen är att genom åren har de flesta stenblock dragits bort från strömmen och placerats vid kanterna. En typisk åtgärd (som är felaktig) för att ge snabbare bortrinning av vatten. Att stenarna tagits bort har gjort att mycket av det naturliga lekgruset har spolats bort och samlats i högar nedströms där vattnet har för låg fart för att passa öringlek.

Botten har också blivit för jämn vilket gör att fisken har färre ståndplatser i strömmen. Då menar jag uppväxande öring, någon stor fisk har aldrig setts här under min tid som fiskare i Vegeån.

Åtgärderna

Lekgrus skall placeras ut på vissa delar, det blir naturgrus i storlekar mellan 30-70 mm.

Stenblock upp till 400 mm skall placeras ut för att skapa ståndplatser för uppväxande öring/lax/nejonöga.

Det mesta materialet hämtas utifrån, vi låter stenarna ligga kvar längs kanterna efter önskemål från markägare. På vissa ställen ligger blocken tätt och då drar vi ut dem från kanterna.

Troligen kommer block placeras ut på några ställen för att skapa snabbrinnande stråk som uppskattas av laxen, laxen finns ofta i det snabba skummande vattnet medan öringen gillar vatten som rör sig med en hastighet av en meter på tre sekunder (ungefär).

Resultat av åtgärderna

Tja, mer lekområden vilket ger fler fiskar. Bättre uppväxtmiljö vilket ger fler utvandrande fiskar och bättre förutsättningar för laxen att etablera sig i Vegeån.

Fisket kommer inte bli bättre på sträckan, såvida man inte gillar att fiska efter olagliga decimeteröringar…

Karta över området

fiskevård-3

Märkt , , , , , ,

Nu är åtgärd två klar

Och nu är allt klart. Bara att vänta på växtligheten, öringarna är redan på plats… Glöm inte att klicka på bilden.

Fälleberga kvarndamm

Åtgärd tre startar inom kort…

Märkt , , , , , ,

Andra fiskevårdsinsatsen i Vegeån för Findus pengar

Nu är arbetet igång med den andra åtgärden i Vegeå för 2013

Den första åtgärden som gjordes i Örjabäcken i slutet av juli gick ut på att skapa lekplats och uppväxtområde.

Åtgärd nummer två -som snart är klar- handlar om att skapa vandringsväg för fisk via en gammal damm som tidigare stoppat fisk för vandring både upp- och nedströms. Detta är den största åtgärden av de tre som planerats under 2013, både ekonomiskt och vad gäller arbetsinsats. För att förstå vad som görs i fiskevårdsinsatser är det bäst att titta på kartan nedan:

dammen-vege01

Sträckorna

A= själva huvudfåran, Vegeån. Bredden är  vanligtvis fem-sju meter med en enstaka topp på runt femton meter.

Den delar sig vid Åbromölla till B som är en grävd och uträtad smal kanal över en åker. B leder ned i en gammal damm som varit kopplad till en kvarn.

E är en trevlig liten kort strömsträcka som rinner ut från dammen.

C är Möllebäcken som går upp till Billesholm.

Problemen (innan åtgärderna)

Uppvandrande fisk

Fisk som vandrar upp från havet tar till största delen huvudfåran (A). Den sträcker sig ända upp till Söderåsen förbi Kågeröd. Inga större problem (förutom att det finns en del betongkonstruktioner vid Kågeröd som stoppar fisken).

En del av den uppvandrande lekfisken försöker ta sig upp via sträcka (E) men stoppas av den höga fallhöjden och stoppet som består av plankor vid dammen. Detta är ett problem som försvinner med åtgärderna som beskrivs  nedan. Åtgärderna gör att en lång sträcka blir tillgänglig för öringlek och med rätt åtgärder kommer det medföra många nya öringar.

Alltså, uppvandringen fungerar ganska bra, förutom att Möllebäcken inte har någon uppvandring av lekfisk. Det gör att åtgärder i form av lekgrus och stenblock för uppväxtmiljöer har varit meningslösa innan åtgärderna som beskrivs nedan.

Nedvandrande fisk har följande problem:

Efter Åbromölla delar sig Vegeån i två delar, huvudfåran och en grävd kanal (B).

Eftersom vattnet har högre fart in i kanalen (B) så kommer en stor mängd utvandrande fisk bli fast i dammen. Vid utloppet till (E) finns en dammlucka med galler och plank som fungerar som stopp för utvandrande fisk.  De få fiskar som tar sig förbi luckan blir antingen stressade eller skadade av den stora fallhöjden ned i strömmen (cirka 2 meter).

Många fiskar blir offer för gäddor som trivs i dammens lugna och växtbemängda vatten och stressen över att inte komma ut och tvingas simma tillbaka längs kanalen för att hitta huvudfåran (A) -ibland flera gånger fram och tillbaka- gör att en del fiskar går förlorade. Jag är lite osäker på om jag minns rätt men det finns danska undersökningar på hur sådan stress påverkar öring och vad jag minns är att efter tre försök att ta sig ut har överlevnaden minskat märkbart bland öringarna. Men, ta detta med en nypa salt…

Särskilt vid lågvatten väljer fisk att gå in i kanalen (B) i stället för huvudfåran ut till havet (A).

Det rör sig om vuxen färdiglekt fisk som skall ut i havet för att äta upp sig inför nästa säsongs lek.

Även de så kallade smolten -vilka är utvandrande ungfisk som skall växa till sig i havet inför sin första lek- fastnar i dammen. Dessa smolt är i en storlek mellan 12-18 cm och har blivit smoltifierade vilket innebär att de ändrat sin kropp för att bli mer stryktålig. Om de blir kvar i ån några dagar förlorar de detta stadium och blir återigen känsliga för skador och stress. Eftersom många av dem går in i dammen och stoppas kan de räknas som förlorade. Det handlar om fisk som om ett till tre år skulle vandra tillbaka upp i Vegeån för att leka och lägga nya ägg.

Insatser som görs:

Lägga sten där (A) delas med (B) för att styra nedvandrande fisk till huvudfåran i första hand samt att minska mängden sediment (slam) som via kanalen hamnar i dammen.

Öppna dammluckan där dammen rinner ned i sträcka (E) för att skapa en naturlig ström genom dammen, från Möllebäcken och även från( B) ut till huvudfåran.

Bygga passage (i etapper för att utjämna höjdskillnaden) där dammen rinner ut via (E), där luckan sitter alltså. Det gör att fisk kan vandra upp direkt i dammen och vidare till Möllebäcken (C).

Anlägga fiskväg med grus och småblock i den nya fåran i dammen upp till Möllebäcken. Fiskvägen stenläggs för att inte slamma igen och för att bli uppväxtområde för öring.

Bygga passage (i etapper) där Möllebäcken sluter an till dammen.

Utöver detta förstärks dammvallen för att hindra ras och stoppa vattenläckage som riskerar skada fastigheterna vid dammen. Rensa dammen från sly samt skapa en vattenspegel vid sidan av fiskvägen (efter önskemål av markägare).

Karta över hur det ser ut nu efter åtgärder:

dammen-vege02

dammen-vege03

Här lite bilder på arbetet foto Fredrik Lundblad

Dammluckan tas bort

dammlucka tas bort

 
Efter lucköppning skapades en naturlig strömfåra genom slammet i dammendammlucka borta
 
Passage vid gamla dammluckan med minskning av fallhöjden

passage vid dammen

 
Sträckan (E) med ryggen åt passagen, här stoppades öringen av dammluckan. Foto Mikael Pertmann

E

 
Här den nya vandringsvägen genom dammen. När luckan öppnades grävdes en naturlig fåra ut av vattenströmmen. Sedan fasades kanterna av med grävare och sten lades för att förstärka vandringsvägen. Se hur mycket slam det är där det en gång i tiden var en 1,5 meter djup damm med bara vatten…

vandringsväg dammen

 
Här den övre fiskpassagen där Möllebäcken rinner ut i dammen. Syns även på bilden innan. Tidigare var där en betongmur som fungerade som vandringshinder vid lågvatten. Nu kan fiskarna ta sig upp- och nedströms utan problem.

fiskpassage mollebacken

 
Dammen hösten 2012. Då med mycket vatten, tänk er torrperioderna… Foto Mikael Pertmann

dammen

 
Maskiner är till hjälp. Och kul att köra…

maskiner

 
Märkt , , , , , , , , ,

Örjabäcken

Exempel på vad som gjorts i Örjabäcken

Örjabäcken är ett biflöde till Vege å och har under 2 augusti fått ett gäng sten och grus som en del av fiskevårdande åtgärder.

Här exempel på bäcken före och efter åtgärderna.

Till vänster hur det såg ut innan med en lerbotten utan sten eller grus. Till höger hur det ser ut nu med lekgrus samt ett flertal stenblock. Dessa stenar fungerar både som skydd för den uppväxande öringen och som skydd mot slam. Stenarna skapar virvlar i vattnet som gör att slammet inte sjunker till botten och förstör lekgruset. En öring behöver inte mycket utrymme för att skapa ett revir men den behöver ett eget utrymme och varje sten blir ett eget mikrohabitat för en uppväxande öring.

(Foto Fredrik Lundblad)

Märkt , , , , , , ,

Första fiskevårdsinsatsen i Vege å för Findus pengar

Steg ett, uppväxtområde i Örjabäcken

Det är kul att äntligen (som medlem i arbetsgruppen) kunna presentera en handfast åtgärd som är en följd av pengarna från Findus.

2 augusti sker första arbetet med fiskevårdande åtgärder. Det handlar om att placera ut sten i storlekar från 30 till 400 mm i Örjabäcken (Strövelstorp) för att skapa bättre lekområde och uppväxtområde för öringen. Det sker öringlek redan nu i bäcken men på ett alldeles för litet område. Mer sten kommer förbättra för öringen. Sten köps delvis in från Eslöv lastbilcentral samt skänks av lokal markägare. Klockan 10.00 den 2 augusti sker pressvisning för inbjuden media samt lokala aktörer. Naturligtvis är alla intresserade välkomna vid den träffen.

Text hämtat från pressinbjudan:

”Vid senaste årsskiftet donerade Findus Sverige AB en miljon sek. till Vegeåns Vattendragsförbund att användas i avrinningsområdet för att förbättra förutsättningarna för ökad reproduktion och därmed ett ökat fiskbestånd i ån. En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera Vattendragsförbundet, Findus, Vegeåns fiskevårdsområde och Ekeby Sportfiskeklubb med Fredrik Lundblad som konsult har sedan årsskiftet arbetat fram en fiskevårdsplan som beskriver problem och möjligheter samt valt ut tre områden som lämpliga att starta det fysiska arbetet. Länsstyrelsen har medverkat i arbetet för att klargöra lagar och förordningar.

Länsstyrelsen har godkänt tre platser för åtgärder och överenskommelse med markägarna är klara. Avtal med markägarna är påtecknade för insatsen i Örjabäcken i Strövelstorp där arbetet påbörjas den 2 augusti.

Vegeåns Vattendragsförbund inbjuder till information om arbetet och den framtagna fiskevårdsplanen på premiärdagen alltså den 2 aug. kl. 10.00 vid Örjabäcken Aldalsvägen i Strövelstorp.”

Märkt , , , ,

Jag hoppas fiskevårdsarbetet bär frukt

Nu har sakteliga arbetet med fiskevård i Vege å kommit i gång

Även om det fortfarande bara är på planeringsstadiet så närmar vi oss gradvis det faktiska arbetet med att skapa lekplatser och ta bort vandringshinder. Några intressanta platser har setts ut, nu gäller det bara att prioritera var arbetet skall göras och kontakta markägare och avtala med dikningsföretag och få tillstånd och organisera och… Phuii

Som en positiv markör visar jag en bild från 2011 där jag granskar en liten skånsk å (inte Vege å) som bara blir bättre för varje år. Ovanliga bäcksländor och rödlistade nattsländor har börjat synas. Ser fram emot att återvända till ån denna vår. Kanske med ett flugspö i handen?

stenar

Märkt , , , , , ,

The fine art of being pleased with one self

Just idag känner jag för att klappa mig själv på axeln

Förmodligen för att jag i helgen gjorde ett halvdant målarjobb på en av bilarna (rost) och behöver uppmuntran…

För ett år sedan var jag bara en flugfiskare med hyfsad kunskap om fiskevård och biologisk mångfald.
Jag har visserligen alltid haft både intresse och baskunskaper för fiskens levnadssituationer och vad som påverkar dem negativt.

Men under det senaste året har jag fått nya kunskaper om framför allt öringen i de skånska åarna, vad som skett de senaste trettio åren, var öringen kan finnas och vilka hot den lever under.
Jag har blivit ansvarig i en av de klubbar jag är med i för fiskevårdsfrågor, jag sitter med i arbetsgruppen som skall sköta den miljon kronor Findus investerar i fiskevård i vege å och jag har lyckats genomdriva en del förändringar i en av klubbarna så inriktningen går mer åt fiskevård.
Som exempel har klubben sett ut sju personer som ansvarar för olika delsträckor av ån och skall bevaka åns status vad gäller vandringshinder och påverkan av lekbottnar.

Vad har jag lärt mig?
Ojoj, många saker. Men några -kanske inte självklara- kunskaper är att det inte är viktigt att få upp en massa fisk för lek utan viktigast är att skapa bra lekbottnar så de ägg som läggs resulterar i stora mängder yngel. Som kan växa till sig och sedan vandra ut till havs.
Och att ett stort problem är markägare som olagligt bygger betongväggar i åar för att stoppa vattnet så de får en snygg vattenspegel framför altanen… Nu ser jag sådana överallt. Överallt. (Tips,skicka en anmälan med foto till Länsstyrelsen så är de skyldiga att kräva rivning.)
Att de flesta ”laxtrappor” är felaktigt konstruerade och knappt låter någon fisk vandra upp.
Att EU:s bidrag till odlingsfria zoner på 5-10 meter längs vattendragens kanter (som skall skydda mot övergödning) hindrar möjligheten att locka markägare till att plantera träd längs vattnet. De blir av med bidragen om de planterar träd vid strandkanten (vilket ger förbättrad miljö för fisk och insekter i vattendragen)… Moment 22 någon?

Men snart är det vår och arbetet för bättre miljö i mina vattendrag börjar igen. I morgon blir det dragning av 2013 års fiskevårdsplan för Vege å, skall bli rejält spännande att ta del av den.

Märkt , , , , , , ,

1000000 kronor till fiskevård i min ”hemå”

Findus skänker en miljon till fiskevård i Vege å. Detta är nog den bästa julklappen en flugfiskare kan få

Under sommaren/hösten 2012 drabbades mitt klubbvatten Vege å av flera ”käftsmällar”. En sammanfattning ser ut så här:

9 augusti upptäcks att döda fiskar flyter i Vegeån. Orsaken är att Findus under ärtskörden inte klarat av att hantera avloppsmängderna och släppt ut orenat vatten. Detta gav syrebrist i ån och som lägst var syremängden 0,2 milligram per liter. Laxartad fisk kräver 9 milligram per liter för att överleva, övrig fisk runt 6 milligram per liter.

Findus gjorde stora insatser för att pumpa ut syrerikt vatten. Dock visar det sig att Findus vid ett flertal tillfällen släppt ut för höga mängder syrekrävande avfall, redan i juli släppte de ut tio gånger större mängder än överenskommet. Siffror på 4000 (upptäckta) döda fiskar nämns.

26 augusti upptäcks döda fiskar i Boserupsbäcken. Vad som orsakat detta utsläpp är oklart.

I början av september läcker dieselolja ut i Möllebäcken (troligen från ett lokalt charkföretag) och orsakar fiskdöd. Mängden av alifater och aromater är tusen gånger högre än riktvärdena, detta medför att småorganismerna dör. Livet i vattnet och på strandkanterna slås ut. Vid elfiske i slutet av oktober hittas få små öringar (som är magra) och enstaka stora öringar (som är runda). Maten är borta i bäcken så de stora öringarna äter upp de få små som finns kvar.

En arbetsgrupp av olika intressenter sattes samman i början av september med avsikt att skapa ett gemensamt krav på kompensation från Findus sida.
Efter diverse möten och telefonsamtal är det fantastiskt skönt att kunna berätta att Findus satsar en miljon kronor på fiskevårdande insatser i Vege å.
Under våren 2013 kommer en fiskevårdsplan tas fram som kommer styra hur pengarna skall användas. Det kan vara allt från rivande av hinder till utläggande av lekgrus. Mer om detta inom kort.

Jag kommer fortsätta som klubbens representant i arbetsgruppen vilket gläder mig.

Länk till Findus pressmeddelande

Sade jag God jul?

fiske-002

Märkt , , , , , , ,