Etikettarkiv: fiskvård

Fiskevårdaren

Den som gör arbetet med fiskevårdsåtgärderna i Vegeån är Fredrik Lundblad

Fredrik är verksam i Bjuv och har ett aktiebolag med inriktning på fiskevårdsåtgärder. Han har gjort arbeten i bland annat Emån, Bäljane å och Rönne å.

Fredrik har ett stort kunnande om fiskevård och drivs av ett djupt engagemang för sina hemtrakters vattendrag.

Fredriks fiskevårdsracer

fredrik

Han går att finna på Facebook. Fiskevård i NV Skåne

Jag vill tacka Fredrik för det arbete han gjort med Fiskevårdsplan och arbete med att lägga sten och annat. Ser fram emot 2014 med nya planer och åtgärder.

Märkt , , , ,

Fiskevårdsåtgärd tre börjar vecka 38

Ja, nu är det snart dags för den tredje insatsen för Findus pengar

Planen var att göra tre åtgärder under 2013 och det verkar som de kommer bli färdiga enligt plan.

Den första var att placera ut lekgrus och uppväxtblock i Örjabäcken, den andra att åtgärda ett vandringshinder och en saknad förbindelse till en lekbäck. Den tredje -som snart drar igång- består av att placera ut en del lekgrus, förändra en nu monoton botten med utplacerade stenblock och troligen göra ett snabbrinnande stråk som gynnar laxen.

Sträckan är cirka hundra meter lång och börjar vid en gammal stenbro. Jag har fiskat där några gånger men när jag insåg att där bara fanns årsöringar slutade jag betrakta den sträckan som ett fiskevatten.

Här en bild från 2011 där en av mina döttrar (då åtta år) fiskar efter öring med en flymf på den sträckan. Notera mängden sten längs kanterna och hur få stenar det är i själva strömmen.

vege3_01

Sträckan har en god potential eftersom där är lagom fart på vattnet, det finns rätt mycket träd och elfiske visar på att laxen har börjat etablera sig där. Sträckan är den sista med någorlunda fallhöjd innan ån börjar bli mer lugnflytande och beväxt.

Problemen är att genom åren har de flesta stenblock dragits bort från strömmen och placerats vid kanterna. En typisk åtgärd (som är felaktig) för att ge snabbare bortrinning av vatten. Att stenarna tagits bort har gjort att mycket av det naturliga lekgruset har spolats bort och samlats i högar nedströms där vattnet har för låg fart för att passa öringlek.

Botten har också blivit för jämn vilket gör att fisken har färre ståndplatser i strömmen. Då menar jag uppväxande öring, någon stor fisk har aldrig setts här under min tid som fiskare i Vegeån.

Åtgärderna

Lekgrus skall placeras ut på vissa delar, det blir naturgrus i storlekar mellan 30-70 mm.

Stenblock upp till 400 mm skall placeras ut för att skapa ståndplatser för uppväxande öring/lax/nejonöga.

Det mesta materialet hämtas utifrån, vi låter stenarna ligga kvar längs kanterna efter önskemål från markägare. På vissa ställen ligger blocken tätt och då drar vi ut dem från kanterna.

Troligen kommer block placeras ut på några ställen för att skapa snabbrinnande stråk som uppskattas av laxen, laxen finns ofta i det snabba skummande vattnet medan öringen gillar vatten som rör sig med en hastighet av en meter på tre sekunder (ungefär).

Resultat av åtgärderna

Tja, mer lekområden vilket ger fler fiskar. Bättre uppväxtmiljö vilket ger fler utvandrande fiskar och bättre förutsättningar för laxen att etablera sig i Vegeån.

Fisket kommer inte bli bättre på sträckan, såvida man inte gillar att fiska efter olagliga decimeteröringar…

Karta över området

fiskevård-3

Märkt , , , , , ,

Nu är åtgärd två klar

Och nu är allt klart. Bara att vänta på växtligheten, öringarna är redan på plats… Glöm inte att klicka på bilden.

Fälleberga kvarndamm

Åtgärd tre startar inom kort…

Märkt , , , , , ,

Andra fiskevårdsinsatsen i Vegeån för Findus pengar

Nu är arbetet igång med den andra åtgärden i Vegeå för 2013

Den första åtgärden som gjordes i Örjabäcken i slutet av juli gick ut på att skapa lekplats och uppväxtområde.

Åtgärd nummer två -som snart är klar- handlar om att skapa vandringsväg för fisk via en gammal damm som tidigare stoppat fisk för vandring både upp- och nedströms. Detta är den största åtgärden av de tre som planerats under 2013, både ekonomiskt och vad gäller arbetsinsats. För att förstå vad som görs i fiskevårdsinsatser är det bäst att titta på kartan nedan:

dammen-vege01

Sträckorna

A= själva huvudfåran, Vegeån. Bredden är  vanligtvis fem-sju meter med en enstaka topp på runt femton meter.

Den delar sig vid Åbromölla till B som är en grävd och uträtad smal kanal över en åker. B leder ned i en gammal damm som varit kopplad till en kvarn.

E är en trevlig liten kort strömsträcka som rinner ut från dammen.

C är Möllebäcken som går upp till Billesholm.

Problemen (innan åtgärderna)

Uppvandrande fisk

Fisk som vandrar upp från havet tar till största delen huvudfåran (A). Den sträcker sig ända upp till Söderåsen förbi Kågeröd. Inga större problem (förutom att det finns en del betongkonstruktioner vid Kågeröd som stoppar fisken).

En del av den uppvandrande lekfisken försöker ta sig upp via sträcka (E) men stoppas av den höga fallhöjden och stoppet som består av plankor vid dammen. Detta är ett problem som försvinner med åtgärderna som beskrivs  nedan. Åtgärderna gör att en lång sträcka blir tillgänglig för öringlek och med rätt åtgärder kommer det medföra många nya öringar.

Alltså, uppvandringen fungerar ganska bra, förutom att Möllebäcken inte har någon uppvandring av lekfisk. Det gör att åtgärder i form av lekgrus och stenblock för uppväxtmiljöer har varit meningslösa innan åtgärderna som beskrivs nedan.

Nedvandrande fisk har följande problem:

Efter Åbromölla delar sig Vegeån i två delar, huvudfåran och en grävd kanal (B).

Eftersom vattnet har högre fart in i kanalen (B) så kommer en stor mängd utvandrande fisk bli fast i dammen. Vid utloppet till (E) finns en dammlucka med galler och plank som fungerar som stopp för utvandrande fisk.  De få fiskar som tar sig förbi luckan blir antingen stressade eller skadade av den stora fallhöjden ned i strömmen (cirka 2 meter).

Många fiskar blir offer för gäddor som trivs i dammens lugna och växtbemängda vatten och stressen över att inte komma ut och tvingas simma tillbaka längs kanalen för att hitta huvudfåran (A) -ibland flera gånger fram och tillbaka- gör att en del fiskar går förlorade. Jag är lite osäker på om jag minns rätt men det finns danska undersökningar på hur sådan stress påverkar öring och vad jag minns är att efter tre försök att ta sig ut har överlevnaden minskat märkbart bland öringarna. Men, ta detta med en nypa salt…

Särskilt vid lågvatten väljer fisk att gå in i kanalen (B) i stället för huvudfåran ut till havet (A).

Det rör sig om vuxen färdiglekt fisk som skall ut i havet för att äta upp sig inför nästa säsongs lek.

Även de så kallade smolten -vilka är utvandrande ungfisk som skall växa till sig i havet inför sin första lek- fastnar i dammen. Dessa smolt är i en storlek mellan 12-18 cm och har blivit smoltifierade vilket innebär att de ändrat sin kropp för att bli mer stryktålig. Om de blir kvar i ån några dagar förlorar de detta stadium och blir återigen känsliga för skador och stress. Eftersom många av dem går in i dammen och stoppas kan de räknas som förlorade. Det handlar om fisk som om ett till tre år skulle vandra tillbaka upp i Vegeån för att leka och lägga nya ägg.

Insatser som görs:

Lägga sten där (A) delas med (B) för att styra nedvandrande fisk till huvudfåran i första hand samt att minska mängden sediment (slam) som via kanalen hamnar i dammen.

Öppna dammluckan där dammen rinner ned i sträcka (E) för att skapa en naturlig ström genom dammen, från Möllebäcken och även från( B) ut till huvudfåran.

Bygga passage (i etapper för att utjämna höjdskillnaden) där dammen rinner ut via (E), där luckan sitter alltså. Det gör att fisk kan vandra upp direkt i dammen och vidare till Möllebäcken (C).

Anlägga fiskväg med grus och småblock i den nya fåran i dammen upp till Möllebäcken. Fiskvägen stenläggs för att inte slamma igen och för att bli uppväxtområde för öring.

Bygga passage (i etapper) där Möllebäcken sluter an till dammen.

Utöver detta förstärks dammvallen för att hindra ras och stoppa vattenläckage som riskerar skada fastigheterna vid dammen. Rensa dammen från sly samt skapa en vattenspegel vid sidan av fiskvägen (efter önskemål av markägare).

Karta över hur det ser ut nu efter åtgärder:

dammen-vege02

dammen-vege03

Här lite bilder på arbetet foto Fredrik Lundblad

Dammluckan tas bort

dammlucka tas bort

 
Efter lucköppning skapades en naturlig strömfåra genom slammet i dammendammlucka borta
 
Passage vid gamla dammluckan med minskning av fallhöjden

passage vid dammen

 
Sträckan (E) med ryggen åt passagen, här stoppades öringen av dammluckan. Foto Mikael Pertmann

E

 
Här den nya vandringsvägen genom dammen. När luckan öppnades grävdes en naturlig fåra ut av vattenströmmen. Sedan fasades kanterna av med grävare och sten lades för att förstärka vandringsvägen. Se hur mycket slam det är där det en gång i tiden var en 1,5 meter djup damm med bara vatten…

vandringsväg dammen

 
Här den övre fiskpassagen där Möllebäcken rinner ut i dammen. Syns även på bilden innan. Tidigare var där en betongmur som fungerade som vandringshinder vid lågvatten. Nu kan fiskarna ta sig upp- och nedströms utan problem.

fiskpassage mollebacken

 
Dammen hösten 2012. Då med mycket vatten, tänk er torrperioderna… Foto Mikael Pertmann

dammen

 
Maskiner är till hjälp. Och kul att köra…

maskiner

 
Märkt , , , , , , , , ,

Att fiska är inte allt…

Ekeby Sportfiskeklubb var idag ute och rensade ån från nedfallna träd

För att få ett bra fiske måste man vårda vattnet. Som en del av arrendet till markägarna som ger klubben fiskerätt hålls ån i ordning. Denna lördag tog vi bort träd som fallit tvärs över ån och kunde orsaka stopp i flödet. Träden lades snett vid strandkanten där de kan bli hem för både insekter och fiskar. Hårt slit, särskilt vid en bro där tre träd lagt sig över strömmen. Med en rejäl dragg och mankraft hissades träden undan, kapades och placerades ut på annan plats.

Läs gärna mer om vikten av död ved i vattendrag:
http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1129298-levande-skogsvatten-brist-p-dd-ved
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenvard/vardefulla-omraden/Broschyrvedivattendrag.pdf

Märkt , , , , , , ,