Etikettarkiv: vegeån

Angler’s Curse

Den lilla flugan Caenis brukar refereras till som ”Angler’s Curse”

Fiskarens förbannelse alltså… Anledningen är att den är så liten och kläcker i stora mängder. Många imiterar flugan i storlek 32.

Men gamla advokaten/flugfiskaren Skues tyckte att taggtråden passade bättre för det epitet och jag vill nog hålla med om det. Inte för att jag har mängder med skador på vadarna av taggtråd men en del kläder och hud har rispats av taggtråd genom åren.

Jag var ute vid Vegeån i söndags en stund och lade lite kast, blev en regnbåge (förrymd) och ett par små öringar. Och vattnet på den sträckan är avspärrat med elstängsel som jag naturligtvis tog för givet var avstängt eftersom inga kor syntes till. Jag hade fel… Men där finns också lämningar av gammal taggtråd som jag kommer klippa bort nästa gång, får ta med en  kraftig tång.

Fascinerande var hur taggtråden efter flera år växt ihop med naturen, detta kan man se ibland.

 
Taggtråd inväxt i ett träd

taggar

 
En vacker eftermiddag vid ån i ömsom regn ömsom inte regn…

regn

Märkt , , , , , ,

Klubbens nya hemsida

Uppdaterad hemsida för fiskeklubben

Jag är medlem i tre fiskeklubbar, två i Skåne och en i Uddevalla. Anledningen till mina medlemskap (jag var medlem i fem som mest) är flera men framförallt handlar det om att få tillgång till vatten och båtar. Sedan är det också viktigt för mig att stödja hela idén med klubborganisationer för att vi även i framtiden skall ha både ett relativt enkelt sätt att komma åt fiskevatten och att det finns fiskare.

Och min huvudklubb är Ekeby Sportfiskeklubb som har Vege å som hemmavatten. För ett par år sedan tog jag över som ansvarig för hemsidan och nu tycker jag det börjar sätta sig med både innehåll och gränssnitt. Det är en bit kvar till dess jag blir nöjd men det viktiga är att få fram information om fiskevatten och att bistå med kunskap om fisket.
Tyvärr är det ont om tid i mitt liv så jag ligger lite efter med att lägga in information om miljö och inspirerande information. Glad att bildgalleriet fungerar i alla fall.

Lite kul är det att få en kommentar från en medlem om att ”hemsidan är fin men kunde det inte finnas en karta över var man får fiska”! Hmm, jag tycker nog just kartor är något jag prioriterat från dag ett… Nu har klubben tagit till sig mitt förslag om att märka upp fiskegränserna med stolpar, en grön som markerar var gränsen går uppström och en röd som markerar gränsen nedströms.

Hemsidan ligger på webbhotellet one.com vilket fungera bra. Jag har bestämt att fortsätta använda de färdiga mallarna och använda så lite egen HTML som möjligt. Någon gång skall någon annan kanske ta över och den personen kanske inte är hemma på hemsidor. OK, jag är inte direkt någon webbare själv men jag har hum om kodning och kan hantera grunderna i Dreamweaver.

Kul är det i alla fall!

hemsidan

Märkt , , , , , , , , ,

Fiskevårdsåtgärd tre börjar vecka 38

Ja, nu är det snart dags för den tredje insatsen för Findus pengar

Planen var att göra tre åtgärder under 2013 och det verkar som de kommer bli färdiga enligt plan.

Den första var att placera ut lekgrus och uppväxtblock i Örjabäcken, den andra att åtgärda ett vandringshinder och en saknad förbindelse till en lekbäck. Den tredje -som snart drar igång- består av att placera ut en del lekgrus, förändra en nu monoton botten med utplacerade stenblock och troligen göra ett snabbrinnande stråk som gynnar laxen.

Sträckan är cirka hundra meter lång och börjar vid en gammal stenbro. Jag har fiskat där några gånger men när jag insåg att där bara fanns årsöringar slutade jag betrakta den sträckan som ett fiskevatten.

Här en bild från 2011 där en av mina döttrar (då åtta år) fiskar efter öring med en flymf på den sträckan. Notera mängden sten längs kanterna och hur få stenar det är i själva strömmen.

vege3_01

Sträckan har en god potential eftersom där är lagom fart på vattnet, det finns rätt mycket träd och elfiske visar på att laxen har börjat etablera sig där. Sträckan är den sista med någorlunda fallhöjd innan ån börjar bli mer lugnflytande och beväxt.

Problemen är att genom åren har de flesta stenblock dragits bort från strömmen och placerats vid kanterna. En typisk åtgärd (som är felaktig) för att ge snabbare bortrinning av vatten. Att stenarna tagits bort har gjort att mycket av det naturliga lekgruset har spolats bort och samlats i högar nedströms där vattnet har för låg fart för att passa öringlek.

Botten har också blivit för jämn vilket gör att fisken har färre ståndplatser i strömmen. Då menar jag uppväxande öring, någon stor fisk har aldrig setts här under min tid som fiskare i Vegeån.

Åtgärderna

Lekgrus skall placeras ut på vissa delar, det blir naturgrus i storlekar mellan 30-70 mm.

Stenblock upp till 400 mm skall placeras ut för att skapa ståndplatser för uppväxande öring/lax/nejonöga.

Det mesta materialet hämtas utifrån, vi låter stenarna ligga kvar längs kanterna efter önskemål från markägare. På vissa ställen ligger blocken tätt och då drar vi ut dem från kanterna.

Troligen kommer block placeras ut på några ställen för att skapa snabbrinnande stråk som uppskattas av laxen, laxen finns ofta i det snabba skummande vattnet medan öringen gillar vatten som rör sig med en hastighet av en meter på tre sekunder (ungefär).

Resultat av åtgärderna

Tja, mer lekområden vilket ger fler fiskar. Bättre uppväxtmiljö vilket ger fler utvandrande fiskar och bättre förutsättningar för laxen att etablera sig i Vegeån.

Fisket kommer inte bli bättre på sträckan, såvida man inte gillar att fiska efter olagliga decimeteröringar…

Karta över området

fiskevård-3

Märkt , , , , , ,

Andra fiskevårdsinsatsen i Vegeån för Findus pengar

Nu är arbetet igång med den andra åtgärden i Vegeå för 2013

Den första åtgärden som gjordes i Örjabäcken i slutet av juli gick ut på att skapa lekplats och uppväxtområde.

Åtgärd nummer två -som snart är klar- handlar om att skapa vandringsväg för fisk via en gammal damm som tidigare stoppat fisk för vandring både upp- och nedströms. Detta är den största åtgärden av de tre som planerats under 2013, både ekonomiskt och vad gäller arbetsinsats. För att förstå vad som görs i fiskevårdsinsatser är det bäst att titta på kartan nedan:

dammen-vege01

Sträckorna

A= själva huvudfåran, Vegeån. Bredden är  vanligtvis fem-sju meter med en enstaka topp på runt femton meter.

Den delar sig vid Åbromölla till B som är en grävd och uträtad smal kanal över en åker. B leder ned i en gammal damm som varit kopplad till en kvarn.

E är en trevlig liten kort strömsträcka som rinner ut från dammen.

C är Möllebäcken som går upp till Billesholm.

Problemen (innan åtgärderna)

Uppvandrande fisk

Fisk som vandrar upp från havet tar till största delen huvudfåran (A). Den sträcker sig ända upp till Söderåsen förbi Kågeröd. Inga större problem (förutom att det finns en del betongkonstruktioner vid Kågeröd som stoppar fisken).

En del av den uppvandrande lekfisken försöker ta sig upp via sträcka (E) men stoppas av den höga fallhöjden och stoppet som består av plankor vid dammen. Detta är ett problem som försvinner med åtgärderna som beskrivs  nedan. Åtgärderna gör att en lång sträcka blir tillgänglig för öringlek och med rätt åtgärder kommer det medföra många nya öringar.

Alltså, uppvandringen fungerar ganska bra, förutom att Möllebäcken inte har någon uppvandring av lekfisk. Det gör att åtgärder i form av lekgrus och stenblock för uppväxtmiljöer har varit meningslösa innan åtgärderna som beskrivs nedan.

Nedvandrande fisk har följande problem:

Efter Åbromölla delar sig Vegeån i två delar, huvudfåran och en grävd kanal (B).

Eftersom vattnet har högre fart in i kanalen (B) så kommer en stor mängd utvandrande fisk bli fast i dammen. Vid utloppet till (E) finns en dammlucka med galler och plank som fungerar som stopp för utvandrande fisk.  De få fiskar som tar sig förbi luckan blir antingen stressade eller skadade av den stora fallhöjden ned i strömmen (cirka 2 meter).

Många fiskar blir offer för gäddor som trivs i dammens lugna och växtbemängda vatten och stressen över att inte komma ut och tvingas simma tillbaka längs kanalen för att hitta huvudfåran (A) -ibland flera gånger fram och tillbaka- gör att en del fiskar går förlorade. Jag är lite osäker på om jag minns rätt men det finns danska undersökningar på hur sådan stress påverkar öring och vad jag minns är att efter tre försök att ta sig ut har överlevnaden minskat märkbart bland öringarna. Men, ta detta med en nypa salt…

Särskilt vid lågvatten väljer fisk att gå in i kanalen (B) i stället för huvudfåran ut till havet (A).

Det rör sig om vuxen färdiglekt fisk som skall ut i havet för att äta upp sig inför nästa säsongs lek.

Även de så kallade smolten -vilka är utvandrande ungfisk som skall växa till sig i havet inför sin första lek- fastnar i dammen. Dessa smolt är i en storlek mellan 12-18 cm och har blivit smoltifierade vilket innebär att de ändrat sin kropp för att bli mer stryktålig. Om de blir kvar i ån några dagar förlorar de detta stadium och blir återigen känsliga för skador och stress. Eftersom många av dem går in i dammen och stoppas kan de räknas som förlorade. Det handlar om fisk som om ett till tre år skulle vandra tillbaka upp i Vegeån för att leka och lägga nya ägg.

Insatser som görs:

Lägga sten där (A) delas med (B) för att styra nedvandrande fisk till huvudfåran i första hand samt att minska mängden sediment (slam) som via kanalen hamnar i dammen.

Öppna dammluckan där dammen rinner ned i sträcka (E) för att skapa en naturlig ström genom dammen, från Möllebäcken och även från( B) ut till huvudfåran.

Bygga passage (i etapper för att utjämna höjdskillnaden) där dammen rinner ut via (E), där luckan sitter alltså. Det gör att fisk kan vandra upp direkt i dammen och vidare till Möllebäcken (C).

Anlägga fiskväg med grus och småblock i den nya fåran i dammen upp till Möllebäcken. Fiskvägen stenläggs för att inte slamma igen och för att bli uppväxtområde för öring.

Bygga passage (i etapper) där Möllebäcken sluter an till dammen.

Utöver detta förstärks dammvallen för att hindra ras och stoppa vattenläckage som riskerar skada fastigheterna vid dammen. Rensa dammen från sly samt skapa en vattenspegel vid sidan av fiskvägen (efter önskemål av markägare).

Karta över hur det ser ut nu efter åtgärder:

dammen-vege02

dammen-vege03

Här lite bilder på arbetet foto Fredrik Lundblad

Dammluckan tas bort

dammlucka tas bort

 
Efter lucköppning skapades en naturlig strömfåra genom slammet i dammendammlucka borta
 
Passage vid gamla dammluckan med minskning av fallhöjden

passage vid dammen

 
Sträckan (E) med ryggen åt passagen, här stoppades öringen av dammluckan. Foto Mikael Pertmann

E

 
Här den nya vandringsvägen genom dammen. När luckan öppnades grävdes en naturlig fåra ut av vattenströmmen. Sedan fasades kanterna av med grävare och sten lades för att förstärka vandringsvägen. Se hur mycket slam det är där det en gång i tiden var en 1,5 meter djup damm med bara vatten…

vandringsväg dammen

 
Här den övre fiskpassagen där Möllebäcken rinner ut i dammen. Syns även på bilden innan. Tidigare var där en betongmur som fungerade som vandringshinder vid lågvatten. Nu kan fiskarna ta sig upp- och nedströms utan problem.

fiskpassage mollebacken

 
Dammen hösten 2012. Då med mycket vatten, tänk er torrperioderna… Foto Mikael Pertmann

dammen

 
Maskiner är till hjälp. Och kul att köra…

maskiner

 
Märkt , , , , , , , , ,

Publikt elfiske en succe

Fredag kväll samlades 47 personer för att se hur elfiske går till i Vegeån

Fiskevårdskonsulterna Fredrik Lundblad och Mikael Svensson (MS Naturfakta) arrangerade en informationsträff om Elfiske vid Åbromölla i Vegeån 30 augusti. Det blev väldigt lyckat, inte minst för att så många barn och unga var med och fick lära sig lite om öring i strömmande vatten och bäst av allt… …hålla i små laxar.

elfiske02

Just det, laxar. Det visade sig att lax har lekt under tre år i Vegeån vilket skapar spänning inför kommande år.

Förutom att det var gott om små årsyngel av öring (enligt Mikael förvånsvärt gott om öring) så fångades några ålar och laxar.

Mikael berättade om hur elfiske går till, att man har en stav med en ring som är strömförande och den för man ned i vattnet. Strömmen både lockar till sig fisken (vi kunde se hur fiskarna följde elstaven) och bedövar fisken. Man för elstaven mot en håv och lyfter upp fisken i en hink för senare mätning och bedömning.

Några små ålar plockades upp

elfiske03

Många hade frågor om skillnaden mellan bäcköring och havsöring, hur stora öringarna är när de vandrar ut till havs, hur fisken påverkas av vattenståndet med mera. Mikael gav bra svar och hade en lättsam och pedagogisk vinkel på det han pratade om. Vid sidan av hade Fredrik ett bord där han redogjorde för hur öringlek går till och om fiskevårdsarbetet i Vegeån.

 
En blivande fiskevårdare

elfiske09

 
Stort intresse för det som fångades

elfiske08

 
Lax och öring

elfiske07

 
Fascinerad

elfiske06

 
En av mina döttrar fick hålla en liten öring

elfiske05

 
Miljön vi var i. En perfekt uppväxtmiljö för ettåringar med blandning av grus och små block
 
elfiske04
 

En lyckad kväll. Sådana här insatser betyder väldigt mycket, att folk får lära sig om sina vattendrag i närområdet och inte minst att barnen fick känna och titta. Kul!

Märkt , , , , ,

Publikt elfiske

Fredagsmys bland öringar nu på fredag 30 augusti.

Jag tänker ta med hela familjen på öringspan i Vegeån.

Det publika elfisket på fredag 30/8 18.00 blir i Åbromölla ( Billesholm). Strax efter vägbron på höger sida från Billesholms hållet så har markägaren öppnat upp så att det går fint att parkera på den nyskördade åkern. Elfisket sker 30m från parkering och går bra att beträda i ”lågskor”.
Med lite tur så hittar vi även lax på den utvalda lokalen, det hade varit extra skoj.
Välkomna

Märkt , , , ,

Möte på klubben

I onsdags var det möte på en av mina klubbar

Jag var inbjuden för att presentera vad som sker med Vegeå framöver efter Findus utsläpp. Mer detaljer om detta om ett par veckor.

Andra glädjande saker var att klubben beslutat att bli ansluten till Sportfiskarna, att priset för medlemskap höjs från 350 till 500 kronor (för att kompensera för ökade utgifter för klubben) och att våra fiskevatten skall delas in i fiskevårdsområden där en liten grupp medlemmar har ansvar för varje del. Där skall medlemmarna ha koll på status och rapportera om utvecklingen för respektive område. Vi skall försöka få utbildning av någon av de fiskevårdskunniga klubben har kontakt med.

Jag tror det finns en intressant framtid för klubben, min förhoppning är att vi skall få ett av södra sveriges bättre öringvatten med en organisation som kan erbjuda både medlemmar och besökare ett fiske av toppklass i en relativt opåverkad miljö.

Vi får se vad 2013 har att erbjuda…

Märkt , , , , , , , , , , , ,